"Ослар ООД"
Изкупуване на гори, дърводобиване и обработка на дървесина.

Основни дейности:
- Бичене на букови детайли и дъски
- Бичене на иглолистни материали
- Бичене на дъски, греди, покривни летви
- Дърва за огрев